Šachový klub Považské Podhradie

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 10.11.2021 pod spisovou značkou NCRls 36613/2021 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2022.

Aktuálne tlačivá: 

VyhláseniepdfV2Pv21_V.pdf

Toto tlačivo nie je editovateľné. Treba doplniť:

IČO - 36114642 zarovnané sprava

Obchodné meno (názov) - Šachový klub Považské Podhradie

Editovateľné tlačivo zo stránky finančnej správy (univerzálne, nepredvyplnené): - https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

 

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti_2021.pdf

Informácie o pravidlách poukázania odvedenej dane si môžete pozrieť na www.rozhodni.sk.

 

Poďakovanie.

Percento odvedenej dane je jedným z najdôležitejších zdrojov financovania činnosti ŠK Považské Podhradie. Bez tohto príspevku by sme len ťažko mohli podporovať mládežnícky šach, usporadúvať turnaje, viesť krúžky. Chcem sa menom ŠK Považské Podhradie poďakovať všetkým našim prispievateľov za ich príspevky a ubezpečiť ich, že tieto prostriedky budú využité naozaj účelne v prospech rozvoja šachu v regióne Považia a najmä na podporu mládežníckeho šachu.

 

Peter Bielik, predseda ŠK Považské Podhradie