Šachový klub Považské Podhradie

 

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra určených právnických osôb dňa 5.10.2017 pod spisovou značkou NCRls 35466/2017 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane pre rok 2018.

Tlačivá pre rok 2018: 

Vyhlásenie: pdf2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf  (predvyplnené tlačivo zo stránky finančnej správy)

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   pdfPotvrdenie_o_zaplateni_dane.pdf                 

 

Poďakovanie.

Percento odvedenej dane je jedným z najdôležitejších zdrojov financovania činnosti ŠK Považské Podhradie. Bez tohto príspevku by sme len ťažko mohli podporovať mládežnícky šach, usporadúvať turnaje, viesť krúžky. Chcem sa menom ŠK Považské Podhradie poďakovať všetkým našim prispievateľov za ich príspevky a ubezpečiť ich, že tieto prostriedky budú využité naozaj účelne v prospech rozvoja šachu v regióne Považia a najmä na podporu mládežníckeho šachu.

 

Peter Bielik, predseda ŠK Považské Podhradie

Správa o použití prostriedkov pre rok 2017: pdfPodpora_mládeže2017.pdf