Po vzájomnej dohode organizačných pracovníkov a vedúcich družstiev došlo k dohode ohľadne termínu dohrávok stretnutí, ktoré sa v plánovaných termínoch v dôsledku pandémie neodohrali:

2. liga - ŠK Považské Podhradie - SIM -SIM Topoľčany 2.4.2022

4. liga - ŠK Považské Podhradie C - CVČ Beluša C - 9.4.2022

4. liga- ŠK Považské Podhradie D - CVČ Včielka Púchov B - 9.4.2022 

4. liga- CVČ Včielka Púchov B - ŠK Považské Podhradie C - 23.4.2022

Aktualizované boli aj príslušné rozpisy v sekcii Ligy.