Šachový klub Považské Podhradie

Kto si chce pripomenúť rok 2023 vo výsledkoch líg a turnajov, ktorých sa zúčastnili naši členovia, je tu sumár od Peťa Mega:

Vyslservis23

Šachový klub Považské Podhradie splnil podmienky pre zápis do registra oprávnených právnických osôb dňa 19.11.2023 pod spisovou značkou N 116/2023 NZ 31259/2023 a je registrovaným prijímateľom určeného percenta odvedenej dane z príjmu za zdaňovacie obdobie roka 2023. Tlačivá a vyhlásenia sa budú vyplňovať po odvedení dane v roku 2024.

Tlačivá za rok 2023:

Vyhláseniepdfvyhlasenie2023PP.pdf  editovateľné predvyplnené

Editovateľné tlačivo zo stránky finančnej správy (univerzálne, nepredvyplnené):

Vyhlásenie – online (editovateľné, stránka Finančnej správy)

Treba doplniť:

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

15. IČO - 36114642 zarovnané sprava

16. Obchodné meno (názov) - Šachový klub Považské Podhradie

Potvrdenie o zaplatení dane (zvyčajne dodá zamestnávateľ) :   

Potvrdenie o zaplatení dane – PDF

Informácie o pravidlách poukázania odvedenej dane si môžete pozrieť na www.rozhodni.sk.

Záber je z minuloročného turnaja o Meč rytiera Podmanického.

Podmanicky

Ďakujeme.

Členská schôdza ŠK Považské Podhradie sa uskutoční dňa 11.1.2024 s nasledovným programom:

1. Zabezpečenie účasti členov Akadémie na MSR mládeže 5.4.2024 - 12.4.2024 v Liptovskom Mikuláši

2. Doplnenie súpisky 2. ligy

3. Dotácie roku 2024

4. Členské SŠZ je dospelý 20€, mládež do 18 rokov 15€. Bude sa vyberať a pošle sa na SŠZ v marci.

20231217 202339

Vianocny23