Šachový klub Považské Podhradie

Pri práci so začiatočníkmi mladšieho školského veku je treba používať hravé pestré formy. Dieťa v tomto veku sa nedokáže sústrediť na jednu činnosť viac ako 10 - 15 minút. Preto je forma hry pre túto vekovú kategóriu najvhodnejším spôsobom ako zvládnuť šachové základy.

Figurková školičkaFigurkova skolicka

Súbor pracovných zošitov, výukové CD
www.figurka.net

Prevratná metodológia výuky šachu vyvinutá českou medinárodnou majsterkou Martinou Kořenovou. Hlavným cieľom je rozvíjanie detského intelektu, logického myslenia, kombinatoriky, priestorovej orientácie a predstavivosti. Šachovnica tvorí hrací priestor, na ktorom sa dá pripraviť množstvo hier. Keď sa podarí získať dieťa pre hru potom možno pokračovať v základoch šachu inými metodickými prostriedkami. Hra je ale stále základom.

Je určený pre začiatočníkov. CD s počítačovým programom je možné získať u vedúceho šachového krúžku.Škola šachu

Učebnica, Pracovné listy

Učebnica Mgr. Bohuslava Muríňa popredného slovenského šachového pedagóga a Petra Palečka, šéftrénera slovenskej reprezentácie mládeže. Materiál vypracovaný v rámci projektu "Šach na školách" vypracovaného SŠZ v spolupráci s FIDE.

Učebnicu škola šachu získa žiak pri registrácii prémiového člena v projekte "Šach na školách". Registráciu zabezpečí vedúci krúžku.