Šachový klub Považské Podhradie

Termín Jarného šachového turnaja bol dohodnutý s CVČ Považská Bystrica. Takže sme mohli uverejniť propozície. Tie nájdete v sekcii http://www.skpp.sk/index.php/ct-menu-item-26 

Tešíme sa na vašu účasť, môžete sa prihlasovať. Upozorňujeme: kapacita miestností je 100 hráčov.

 

Srdečne pozývame členov Regionálnej šachovej akadémie a najmä ich rodičov na stretnutie RŠA Považie, ktoré sa uskutoční dňa  28.1.2016 o 17:00 v hracej miestnosti ŠK Považské Podhradie s nasledovným programom:

Vyhodnotenie činnosti za rok 2015
Hospodárenie roku 2015
Plán činnosti na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016
Tréningový proces a jeho ďalšie smerovanie

Peter Bielik
ŠK Považské Podhradie

Prianie