Šachový klub Považské Podhradie

Slovo trénera k novému cyklu.

 

PREČO SA UČIŤ ŠACHOVÚ TEÓRIU

Šach má svoje zákonitosti a tie sú dané pravidlami. Pokiaľ sa nezmenia pravidlá,
nebudú strategické zákonitosti jednoduchšie a nie je spôsob ako ich jednoduchšími
urobiť a jednoduchšie sa naučiť. Tak ako 8x8=64. Je to jednoduché
alebo zložité? Je to proste tak a ak to chcete vedieť, musíte sa to naučiť
a zapamätať si. Šachové zákonitosti (strategické princípy) sa tiež buď naučíte,
alebo nie. A potom ich budete ovládať a môžete ich využiť vo svoj prospech,
alebo nie a na šachovnici len tápete a čakáte na nejakú príležitosť súperovi
uškodiť.
Prečo v otvorení hráte prvý ťah e4 alebo d4 a nie h4? Prečo v ďalšom ťahu Jf3
a nie Jh3? Pretože to tak hrá Karpov č iný veľmajster?
Nie! Pretože je to v súlade so základnými zákonitosťami šachu pre hru v otvorení
– boj o centrum. Preto aj priemerný šachista hrá e4, d4, prípadne c4, f4 –
jednoducho týmito ťahmi bojuje o centrum a umiestňuje tam svoje pešiaky.
Môžete toto pravidlo poznať a akceptovať ho, alebo tisíckrát vyskúšať iné ťahy,
aby ste nakoniec prišli na to, že to už urobilo tisíc ľudí pred vami a nakoniec
niekto rozumný sformuloval a napísal pravidlo o boji o centrum v otvorení.
Nemusíte teda stratiť roky skúšania, stačí sa pravidlo naučiť a správať sa podľa
neho.
V šachu existuje mnoho pravidiel, zvaných strategické prvky. Tieto pravidlá
existujú a vy ich môžete využívať, alebo nie, tým však ich existenciu nezmeníte
a musíte počítať s tým, že súper ich ovláda a ak mu chcete byť rovnocenní,
musíte ich ovládať aj vy. Alebo byť géniom, ktorý dokáže prepočítať všetky varianty
ďaleko dopredu.
Ako to v šachu funguje? Zoberme si napríklad pravidlo o otvorenom stĺpci.
Ak sa na šachovnici nachádza otvorený stĺpec, je to strategický prvok, ale zatiaľ
nič pre hráčov neznamená. Keď ho však obsadíte ťažkými figúrami, prináša
vám strategickú výhodu, zatiaľ len imaginárnu. Ale keď ho plne ovládnete,
tá vaša výhoda nadobudne reálne kontúry. Neznamená to však, že pozícia je
automaticky vyhratá. Musíte vedieť, čo ďalej, čiže ako sa v tej vzorovej pozícii
správať, ako ovládnutie otvoreného stĺpca využiť. Cez bod vniku (ďalší strategický
prvok) vtrhnete do tábora súpera, na jeho predposlednú radu a ovládnete
ju. Potom je už ľahké získať materiál či dokonca dať mat.
Čo môže byť viac?
Niekto povie, že taktika, kombinácie.
Áno, ale na to, aby mohla vzniknúť pekná kombinácia, je najprv potrebné
ovládnuť na šachovnici aspoň niektoré strategické prvky, čiže získať na časti
šachovnice strategickú výhodu. Ďalším faktorom je čas, ktorého pri partii nie je
toľko, aby ste mohli prepočítavať siahodlhé varianty po každom ťahu. Rozum-
nejšie je hrať podľa strategických princípov a až po dosiahnutí výhody hľadať
v pozícii krásnu taktickú variantu.
Tak dávajte pozor na lekciách stratégie a jednotlivé princípy sa snažte naučiť.
Pretože každý dobrý šachista sa ich naučiť musí a ak chce byť úspešný, musí
ich pri partii používať. Rozdiel je len v procese učenia, ktorý je u jedného kratší,
u iného dlhší a obťažnejší.
Géniom stačí len počúvať na lekciách, veľmi inteligentným a nadaným stačí
doma si raz preberané princípy precvičiť a my ostatní si musíme všetko desaťkrát
zopakovať, pochopiť a potom si to ešte aspoň raz za čas pripomenúť, aby
sme to nezabudli a mohli to používať v našich partiách.

Ferdinand Žernovič.

 

 

 

Moje ciele.

Regionálna šachová akadémia Považie úzko spolupracuje s Trénersko metodickou komisiou SŠZ, ktorú vedie P. Paleček. Z nej čerpáme nasledovné materiály, ktoré by mali orientačne pomôcť pri stanovení cieľov členov akadémie. Takže, čo by som mal vedieť, ak chcem dosiahnuť konkrétne ELO je uvedené v nasledovných súboroch:

 ELO  Zručnosti
 1100  pdfElo_1100.pdf
 1300  pdfElo_1300.pdf
 1500  pdfElo_1500.pdf
 1700 pdfElo_1700.pdf
 1900 pdfElo_1900.pdf
 2100 pdfElo_2100.pdf

Doporučená literatúra: pdfDoporucenaLiteratura.pdf

 

Slovo trénera /2016/.

 

Pre tých, ktorým sa nechce učiť stratégia.

 

Mnohí mladí hráči si myslia, že im stačí vedieť dobre prepočítavať varianty a nemusia sa zbytočne zaťažovať učením teórie, čiže stratégie šachu.

     Šach je zložitá hra, ktorá sa podobne ako vojenská operácia skladá zo stratégie (rozmiestnenie vojsk, druh zbraní, smer útoku, manévre jednotlivých oddielov, špionáž ...) a taktiky (streľba, bitky, granáty, bomby ...). Ťažšia je stratégia, ak ju chce šachista (vojvodca, generál ...) ovládať, musí sa naučiť prvky, postupy, spôsoby, proste teóriu. Taktika je počítanie variantov, vyžaduje dobrú pamäť, predstavivosť a cvik.

     Ak by ste vedeli dobre počítať varianty, veľké množstvo ťahov, čiže ak dokážete za 3 minúty prepočítať desať milión ťahov v tisíckach variantov, nemusíte sa učiť stratégiu. Vypočítate si, že pri určitej odpovedi súpera v 16. ťahu získate figúru, ak odpovie ináč, v 23. ťahu získate pešiaka, alebo v 12. ťahu dáte mat. Ale ak viete prepočítať len 100 ťahov v 20 variantoch (5 ťahov na variant) tak síce viete, že v 5.ťahu získate pešiaka, ale nevidíte, že v 6. ťahu súper ovládne otvorený stĺpec, v 9. ťahu vtrhne do vášho tábora, v 12. ťahu absolútne ovládne 7. radu a v 15. ťahu buď dostanete mat, alebo prídete o materiál napriek tomu zisku pešiaka v 5. ťahu.

Pokiaľ však budete poznať základné strategické princípy, ťaháte figúrami tak, aby ste ich dodržiavali a stačí vám prepočet na 5 ťahov, zameriavate sa hlavne na to, aby ste neurobili hrubú chybu, nezabudli nekrytú figúru, odhalili hroziaci dvojťahový mat, vidličku a podobne. Keď sa kedysi robil prieskum v počte ťahov, ktoré počítajú priemerní šachisti a veľmajstri, zistilo sa, že je to približne rovnaké číslo. Veľmajstri nepotrebujú počítať viac, počítajú len toľko, koľko je potrebné na uskutočnenie strategického prvku (s výnimkou zložitej kombinácie). Čiže veľmajster je hlavne preto veľmi dobrým hráčom, že ovláda stratégiu šachu.

     Poznáme základné strategické princípy (prvky) ako napríklad otvorený stĺpec. Pokiaľ sa takýto strategický prvok na šachovnici vytvorí, znamená to možnosť pre niektorú, prípadne obe strany. Až keď ho jedna strana ovládne, hovoríme o nerovnováhe, kladnej nerovnováhe v jej prospech. Pokiaľ sa jedná o dôležitý strategický prvok, môžeme získať dominantnú nerovnováhu a jej uplatnením veľkú výhodu až výhru partie.

F. Žernovič (tréner Regionálnej šachovej akadémie)